نرم افزار حسابداری آتیران

مديريت و برنامه‌ريزی دقيق و جامع، تضمين‌كننده‌ی افزايش فروش شماست

امکانات و ویژگی‌ها

تعریف تیم‌های فروش

تعریف ساختار تیم های فروش مختلف

مدیریت مکان‌های جغرافیایی

مديريت مكان‌های جغرافيايی با هدف برنامه‌ريزی دقيق مناطق فروش و صرفه‌جويی در هزينه و زمان طراحی شده است.ما در تعريف مشتريان، ويزيتورها، سيستم رهياب و در واقع كل سيستم مديريت فروش با مناطق جغرافيايی سروكار داريم كه در اين بخش می‌توانيم استان‌ها، شهرها، مناطق و مسيرهای فروش و تخصيص مشتريان به مسيرهای فروش را تعيين و مديريت كنيم.

زمان‌بندی تسويه‌ی فاكتورها

جهت اعمال سیاست های مختلف باز پرداخت فاکتور ها

تخصيص روزمسير

زمان‌بندی و تعيين مسيرهای فروش روزانه‌ی هر ويزيتور در مناطق مختلف

تعیین اهداف فروش هر منطقه

تعيين هدف تعدادی و مبلغی در مناطق مختلف فروش با توجه به گروه‌های متنوع مشتريان

مشاوره پخش و توزیع

سوالات خود را در مورد فروش و پخش مویرگی از کارشناسان ما بپرسید

امیر ابراهیمیکارشناس مدیریت فروش0916 118 4664

Atiran-Amir

احمد باقریکارشناس پشتیبانی و فروش0919 801 00 18

Atiran-Ahmad
درخواست دمو