نرم افزار حسابداری آتیران

اطلاعات دقيق امروز، پايه‌ی برنامه‌ريزی فردا

امکانات و ویژگی‌ها

بررسی فاکتور‌های تسویه نشده

براساس گروه مشتری، ویزیتور، شهر یا منطقه

گزارش‌ تحليلی

مشاهده‌ی گزارش‌های فروشِ خالص، ناخالص، برگشتی و ابطالی بر اساس مشتری، ويزيتور، شهر، منطقه

گزارش مقايسه‌ای فروش ویزیتورها

امكان مقايسه‌ی فروش ويزيتورها بر اساس شهر، منطقه و مسير در قالب جدول و نمودار درختی

سرجمع فروش و برگشتی ویزیتور‌ها

گزارش سود لحظه‌ به لحظه‌ی كالا، مشتري و ويزيتور

مشاوره پخش و توزیع

سوالات خود را در مورد فروش و پخش مویرگی از کارشناسان ما بپرسید

امیر ابراهیمیکارشناس مدیریت فروش0916 118 4664

Atiran-Amir

احمد باقریکارشناس پشتیبانی و فروش0919 801 00 18

Atiran-Ahmad
درخواست دمو